Utgivningsbevis

När man publicerar på internet kan yttrandefriheten skyddas genom att webbplatsen tilldelas ett utgivningsbevis. Därmed får webbplatsen ett så kallat grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär bland annat att:
• särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
• utgivaren ansvarar för det som publiceras
• meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
• myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
• Dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller om dess tillämpning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) I den nya dataskyddslagen anges det att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder.

Radio, tv och tidningar omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, medan mindre företag, organisationer och privatpersoner kan ansöka om utgivningsbevis. Det är Myndigheten för Press, Radio och TV, som godkänner och utfärdar utgivningsbevisen.

I den nya dataskyddslagen finns det en uttrycklig bestämmelse om att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har företräde framför GDPR och den nya dataskyddslagen. Det innebär att grundlagsskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på i samma sätt som i dag. Det betyder att det till exempel inte behövs samtycke för att ta och lagra bilder. Det betyder också att personuppgifter kan publiceras på samma sätt som i dag.