Annas Original Pepparkakor sedan 1929

”Vissa saker ändrar man bara  inte på ” står det på kartongen men mycket har hänt sen Anna Karlsson
bakade sina första pepparkakor.
I ingredienslistan står det att kakorna innehåller palmolja. Det tror jag inte Anna Karlsson använde
till sina kakor, när man hävdar att kakorna är från ett originalrecept sen 1929. Det rör sig
alltså om falsk marknadsföring.
Vissa saker bör man ändra på. Att ersätta palmoljan t.ex. med originalingrediensen. Smör?
Oavsett originalreceptets beståndsdelar ska man inte använda palmolja, inte ens certifierad sådan.
Det gynnar inte den biologiska mångfalden varifrån palmoljan utvinns.
På kartongen ska det klart och tydligt stå att denna produkt innehåller palmolja, ,
så man har en chans att lätt undvika densamma.
Denna uppmaning gäller förvisso inte bara Annas Original Pepparkakor utan alla varor där palmolja ingår.
Det ska finnas en varningstext! I stor stil. Med röda bokstäver.
Inger Rosenberg  Naturskyddsföreningen, Motala