Våra etiska regler

Naturskydd.nu har ambitionen att följa fastställda Publicitetsregler där detta är tillämpligt. Grundlagsskyddet som reglerar vår yttrande och tryckfrihet kompletteras med Publicitetsreglerna, framtagna av Svenska Journalistförbundet.  Reglerna är 17 stycken till antalet och är etiska riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in områden som bild och namnpublicering, men också respekt för den personliga integriteten. Du finner Publicitetsreglerna här ==> Publicitetsregler