Förslag till samråd med Länsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Motala föreslår ett samråd med Länsstyrelsen i Östergötland angående Motala kommuns planer på tätortsutvidgning och exploatering i norra Varamon, Bromma, Kärsby och Djurkälla. Här nedan följer det som föreningen sänt till Länsstyrelsen, för att få tillstånd detta samråd/dialog: Naturskyddsföreningen i Motala har i yttranden och debattartiklar under fem års tid kritiserat en ny tätortsutvidgning i Läs mer…

Vi vill ha en lokal miljödebatt om ett hållbart Motala

  Naturskyddsföreningen i Motala genomförde en enkätundersökning i juli, där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige fick svara på konkreta klimat- och miljöfrågor (vilket publicerats på vår hemsida). Resultatet indikerar att de lokala klimat- och miljöfrågorna inte verkar vara prioriterade. Den miljöpolitiska ambitionen inför kommande mandatperiod är relativt låg. Frågan om utvidgning av Motala tätort mot Läs mer…

Sammanfattning av Naturskyddsföreningen i Motalas yttrande över fem detaljplaner för Lalandia i Varamon

Innehåll 1  Våra utgångspunkter. 1 2  Helhetsperspektiv – hela Varamoviken. 1 3  Miljökonsekvenser. 1 3.1 Hela influensområdet. 1 3.2 Den blå-gröna strukturen. 1 3.3 Vattenmiljön. 2 3.4 Strandskydd. 2 3.5 Riksintressen. 2 3.6 Miljökvalitetsmål och normer. 2 1 Våra utgångspunkter Tänk om Motala kommun i framtiden kan marknadsföra en mil sammanhängande, tillgängliga stränder! Att anlägga Läs mer…