Sammanfattning av Naturskyddsföreningen i Motalas yttrande över fem detaljplaner för Lalandia i Varamon

Innehåll 1  Våra utgångspunkter. 1 2  Helhetsperspektiv – hela Varamoviken. 1 3  Miljökonsekvenser. 1 3.1 Hela influensområdet. 1 3.2 Den blå-gröna strukturen. 1 3.3 Vattenmiljön. 2 3.4 Strandskydd. 2 3.5 Riksintressen. 2 3.6 Miljökvalitetsmål och normer. 2 1 Våra utgångspunkter Tänk om Motala kommun i framtiden kan marknadsföra en mil sammanhängande, tillgängliga stränder! Att anlägga Läs mer…